BIOmaso.sk


BIO produkty


BIO mäso a BIO mäsové výrobky - distribúcia

Distribúcia BIO potravín

Zabezpečujeme pravidelnú distribúciu chladeného, vákuovo baleného mäsa a mäsových výrokov v BIO kvalite. Distribúcia aktuálne prebieha v Žilinskom kraji, v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. V prípade, že máte záujem o dostribúciu BIO mäsa a BIO mäsových výrobkov do Vašej predajne, prosím kontaktujte nás telefonicky alebo mailom.

Distribúcia BIO mäsa a BIO mäsových výrobkov je zabezpečená našim vlastným chladiarenským vozidlom s certifikátom pre prevoz chladiarenského tovaru. Pri doručení tovaru dostanete záznam o meraní teploty, pre zabezpečenie, že tovar bol počas celej doby v predpísanom intervale teplôt. Je tak zabezpečená jeho 100% kvalita a záruka.

Nepotrebujete váhu

Všetky dodávané výrobky sú vákuovo balené a vážené. Nepotrebujete preto váhu, ani ďalšie doplňujúce hygienické zariadenie (umývadlá, nerezové pulty na spracovanie atď.).

Pre zaslanie aktuálneho cenníka nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Podmienky pre predaj mäsa v maloobchodných predajniach

Pokiaľ ste vo Vašej predajni ešte mäso a mäsové výrobky nepredávali, je nevyhnutné, aby ste splnili nasledovné požiadavky:

  • zákonné predpoklady: požiadať na príslušnom Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o vydanie Rozhodnutia pre doplnenie sortimentu predaja vo Vašej predajni
  • technické predpoklady: zabezpečiť samostatnú chladničku/chladiaci box, v ktorých budete BIO mäso a BIO mäsové výrobky vo Vašej predajni ponúkať. Aj napriek tomu, že je mäso vákuovo balené, nesmie byť vystavené v rovnakom chladiarenskom zariadení ako napr. mliečne výrobky
  • osloviť nás včas s objednávkou pre dodávku BIO mäsa a BIO mäsových výrobkov


BIOmäso.sk | predaj a distribúcia mäsa a mäsových výrobkov v BIO kvalite